کتیبه‌های طلسم ۷۰۰ ساله در قعر دریای خزر

کتیبه ۷۰۰ ساله دریای خزر۶۹۹ ‬کتیبه‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬قعر‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ساحل‭ ‬باکو‭ ‬که از آن با عنوان کتیبه‌های ۷۰۰ ساله دریای خزر یاد می‌کنند در‭ ‬کنار‭ ‬یک‭ ‬قلعه‭ ‬کشف‭ ‬شد‭ ‬

که‭ ‬کارشناسان‭ ‬میراث‭ ‬فرهنگی‭ ‬احتمال‭ ‬می‌دهند‭ ‬‬کتیبه‌های ۷۰۰ ساله دریای خزر ‬

به‭ ‬عنوان‭ ‬تعویذ‭ ‬و‭ ‬طلسم‭ ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬بلایا‭ ‬و‭ ‬دشمنان‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‌گرفته‭ ‬است‭.‬

مرتضی‭ ‬رضوانفر،‭ ‬عضو‭ ‬هیات‭ ‬علمی‭ ‬پژوهشگاه‭ ‬میراث‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬گردشگری‭ ‬در‭ ‬معرفی‭ ‬۶۹۹‭ ‬کتیبه‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬عربی،‭ ‬کشف‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬قعر‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬در‭ ‬ساحل‭ ‬باکو‭ ‬گفت:

‬کتیبه‌ها‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬۳۰۰‭ ‬متری‭ ‬ساحل‭ ‬باکو‭ ‬در‭ ‬حاشیه‭ ‬قلعه‭ ‬و‭ ‬جزیره‌ای‭ ‬

که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۷۰۰‭ ‬سال‭ ‬پیش‭(‬۱۳۰۶م‭) ‬در‭ ‬یک‭ ‬زلزله‭ ‬و‭ ‬مرتفع‭ ‬شدن‭ ‬دریا،‭ ‬به‭ ‬زیر‭ ‬آب‭ ‬رفته‭ ‬بود،‭ ‬یافت‭ ‬شدند‭. ‬

او‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬نگهداری‭ ‬این‭ ‬کتیبه‌ها‭  ‬در‭ ‬کاخ‭ ‬شروان‌شاهان‭ ‬باکو‭  ‬گفت:

‬کتیبه‌های ۷۰۰ ساله دریای خزر حاوی‭ ‬کلمات‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬عربی‭ ‬است‭

و‭ ‬تا‌کنون‭ ‬در‭ ‬چیدمان‌های‭ ‬مختلف‭ ‬کتیبه‌ها‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یکدیگر،‭ ‬هیچ‭ ‬عبارت‭ ‬معناداری‭ ‬قرائت‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬

به‭ ‬گفته‭  ‬رضوانفر،‭ ‬اسامی‭ ‬همچون‭ ‬فریبرز،‭ ‬گرشاسب،‭ ‬فرخزاد،‭ ‬فریدون،‭ ‬منوچهر،‭ ‬یزید،‭ ‬احمد،‭ ‬محمد‭ ‬و‭ ‬شیبانی‭ ‬

در‭ ‬کتیبه ۷۰۰ ساله دریای خزر‭ ‬مشاهده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬اسامی‭ ‬حاکمین‭ ‬محلی‭ ‬باشد‭.‬

این‭ ‬عضو‭ ‬هیات‭ ‬علمی‭ ‬پژوهشگاه‭ ‬میراث‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬گردشگری‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬داشتن‭ ‬کتیبه‌ها‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬هفت‭ ‬قرن‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬آب‭ ‬

و‭ ‬کشف‭ ‬آن‌ها‭ ‬طی‭ ‬۳۰‭ ‬سال‭ ‬کاوش‭ ‬باستان‌شناسی،‭ ‬افزود: ‬اندازه‭ ‬کتیبه‌ها‭ ‬اکثرا‭ ‬۷۰‭ ‬در‭ ‬۵۰‭ ‬سانتیمتر‭ ‬است‭

‬و‭ ‬تصاویر‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬حیوانی‭ ‬و‭ ‬هم‌چنین‭ ‬صورت‭ ‬دیو‭ ‬و‭ ‬اجنه (‬صورت‌های‭ ‬این‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬جهانی) ‬روی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬نقش‭ ‬بسته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬طلسم‭ ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬بلایا‭ ‬و‭ ‬دشمنان

او‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بیت‭ ‬از‭ ‬سروده‌های‭ ‬فردوسی‭ ‬که‭ ‬‮

«‬‬بسازند‭ ‬جای‭ ‬شگفتی‭ ‬طلسم‭ / ‬که‭ ‬کس‭ ‬بازنشناسد‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬ز‭ ‬جسم‮»‬‭ ‬اظهار‭ ‬داشت:

‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬و‭ ‬جملات‭ ‬وهمی‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬دقت‭ ‬در‭ ‬ترکیبات‭ ‬و‭ ‬اصول‭ ‬خوشنویسی،‭ ‬

هم‌چنین‭ ‬وجود‭ ‬صورت‌های‭ ‬دیو‭ ‬و‭ ‬عجائب‭ ‬المخلوقات،‭ ‬احتمالا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬تعویذ‭ ‬و‭ ‬طلسم‭ ‬

برای‭ ‬دفع‭ ‬بلایا‭ ‬و‭ ‬دشمنان،‭ ‬تهیه‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬شاید‭

‬به‭ ‬عمد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬طلسم،‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یک‭ ‬قلعه‭ ‬دفاعی‭ ‬غرق‭ ‬شده‌اند‭. ‬

وی‭ ‬افزود: ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬برای‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬قلعه‌ها‭ ‬از‭ ‬طلسم‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کردند‭ ‬و‭ ‬معتقد‭ ‬بودند‭ ‬این‭ ‬قلعه‌ها‭ ‬قابل‭ ‬فتح‭ ‬و‭ ‬گشایش‭ ‬نیستند،

‭ ‬هم‌چنین‭ ‬برای‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬دفائن‭ ‬و‭ ‬خزائن‭ ‬یا‭ ‬منازل‭ ‬شخصی،‭ ‬طلسمی‭ ‬بر‭ ‬ورودی‭ ‬آن‌ها‭ ‬تعبیه‭ ‬می‌کردند‭.‬

‭ ‬طلسم‭ ‬در‭ ‬تعریف‭ ‬دهخدا،‭ ‬ترکیبی‭ ‬از‭ ‬صورت‌های‭ ‬ارضی‭ ‬و‭ ‬سماوی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬خطوط‭ ‬وهمی‭ ‬است‭ ‬

که‭ ‬اهل‭ ‬فن‭ ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬موذی،‭ ‬ترسیم‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬منظور‭ ‬کلمات

 ‬و‭ ‬خطوط‭ ‬مرموز‭ ‬و‭ ‬غیرقابل‭ ‬فهمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬عموم‭ ‬قابل‭ ‬خوانش‭ ‬و‭ ‬فهم‭ ‬نباشد‭. ‬

به‭ ‬گفته‭ ‬وی،‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬اعتقاد‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جمع‭ ‬کردن‭ ‬قوای‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬منفعل‭ ‬یعنی‭ ‬قوای‭ ‬آسمانی‭ ‬و‭ ‬زمینی‭ ‬

توسط‭ ‬افراد‭ ‬خبره،‭ ‬باعث‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬قوای‭ ‬کائنات‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬زمینی‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬فرخی‭ ‬سیستانی‭ ‬شاعر‭ ‬قرن‭ ‬پنجم،‭

‬تعدادی از کتیبه‌های  ۷۰۰ ساله دریای خزر ‬نیز‭ ‬هزار‭ ‬طلسم‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬۶۹۹‭ ‬عدد‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬یافت‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬پژوهشگر‭ ‬پیشکسوت‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بیت‭ ‬از‭ ‬سروده‌های‭ ‬فرخی‭ ‬سیستانی‭

‬‮«‬زهی‭ ‬قلاعی‭ (‬قلعه‌هایی‭) ‬در‭ ‬هر‭ ‬یکی‭ ‬هزار‭ ‬طلسم‭/ ‬که‭ ‬خیره‭ ‬گشتی‭ ‬از‭ ‬او‭ ‬چشم‭ ‬مردم‭ ‬هشیار‮»‬‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬

ماهنامه سفر را آنلاین سفارش دهید و یا دانلود کنید


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال خود را بپرسید
ارسال از طریق واتساپ