ارز دو نرخی، نشانه نبود تعادل در کل اقتصاد است

سوال خود را بپرسید
ارسال از طریق واتساپ