شهرداری‭ ‬تهران‭ ‬نقش‭ ‬محوری‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬گردشگری‭ ‬پایتخت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تشکیل‭ ‬ستاد‭ ‬گردشگری‭ ‬برعهده‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬میراث‭ ‬فرهنگی،‭ ‬گردشگری‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬دستی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نهادی‭ ‬که‭ ‬امور‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬دارد‭  ‬باید‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬بالای‭ ‬نهادهای‭ ‬غیردولتی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬شهرداری‌ها‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬ستاد‭ ‬گردشگری‭ ‬شهرداری‭ ‬تهران‭ ‬می‌تواند‭ ‬مجری‭ ‬توانمندی‭ ‬برای‭ ‬پیشبرد‭ ‬اهداف‭ ‬عالیه‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬رود‭.‬

دکتر‭ ‬مهرشاد‭ ‬کاظمی‭ ‬رییس‭  ‬ستاد‭ ‬گردشگری‭ ‬تهران‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬تهران‌پژوه‭ ‬و‭ ‬دکترای‭ ‬تاریخ‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬ماهنامه‭ ‬سفر‭  ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬مطلب‭ ‬فوق‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬معبر‭ ‬به‭ ‬مقصد‭ ‬گردشگری‭ ‬تبدیل‭ ‬کنیم‭. ‬دهه‌ها‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬شهرداری‭ ‬در‭ ‬کلان‌شهر‭ ‬تهران‭  ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬کافی‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬صنعت‭ ‬گردشگری‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭. ‬برای‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬اجتماعی‭ ‬توسعه‭ ‬زیرساخت‌ها‭ ‬برای‭ ‬گذران‭ ‬اوقات‭ ‬فراغت‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ستاد‭ ‬گردشگری‭ ‬شهرداری‭ ‬تهران‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬ویژه‭ ‬بر‭ ‬موضوع‭ ‬توسعه‭ ‬گردشگری‭ ‬شهری‭ ‬متمرکز‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬تاریخ‭ ‬پژوه‭ ‬ضمن‭ ‬آسیب‌شناسی‭ ‬مدیریت‭ ‬گردشگری‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬نبود‭ ‬مدیریت‭ ‬یکپارچه‭ ‬و‭ ‬منسجم‭ ‬هموراه‭ ‬موجب‭ ‬بروز‭ ‬کاستی‌ها‭ ‬و‭ ‬نقصان‭ ‬در‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬عدم‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬درآمد‭ ‬پایدار‭ ‬گردشگری‭ ‬می‌شود‭.‬

پایتخت‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬جاذبه‌های‭ ‬تاریخی،‭ ‬فرهنگی،‭ ‬هنری،‭ ‬تنوع‭ ‬مراکز‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬سهولت‭ ‬حمل‌و‭ ‬نقل‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬شهرهای‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬ایده‌آل‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬متاسفانه‭ ‬شناخت‭ ‬کافی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ظرفیت‌ها‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬تصمیم‌سازان‭ ‬و‭ ‬تصمیم‌گیران‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬ستاد‭ ‬گردشگری‭ ‬شهرداری‭ ‬تهران‭ ‬با‭ ‬اشراف‭ ‬کامل‭ ‬به‭  ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬خود‭  ‬معرفی‭ ‬تهران،‭ ‬میراث‭ ‬ملموس‭ ‬و‭ ‬ناملموس‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬فضاهای‭ ‬مکتوب‭  ‬و‭ ‬مجازی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭  ‬اقدام‭ ‬زیرساختی‭ ‬ضروری‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬همچون‭ ‬سامانه‌های‭ ‬جامع‭ ‬گردشگری‭ ‬و‭ ‬نشریه‌های‭ ‬روایت‭ ‬تهران‭ ‬اجرایی‭ ‬کرد‭.‬

دکتر‭ ‬کاظمی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬برگزاری‭ ‬دوره‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬به‭ ‬ارتقا‭ ‬سطح‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬شدن‭ ‬کارشناسان‭ ‬ستاد،‭ ‬مناطق‭ ‬۲۲‭ ‬گانه‭ ‬شهرداری‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬دبیران‭ ‬کانون‌های‭ ‬گردشگری‭ ‬و‭ ‬سرای‭ ‬محلات‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬گردشگری‭ ‬شهری‭ ‬اقدام‭ ‬کنیم‭.‬

ستاد‭ ‬گردشگری‭ ‬شهرداری‭ ‬تهران‭ ‬چه‭ ‬می‌کند؟

موضوع‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬اوقات‭ ‬فراغت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬محوری‭ ‬شهرداری تهران ‬بوده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۹۳‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬توسعه‭ ‬فعالیت‭ ‬گردشگری‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬دایره‭ ‬مخاطبان‭ ‬شهرداری‭ ‬به‭ ‬عموم‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬گروه‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬برنامه‌های‭ ‬تازه‌ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬شهرداری‭ ‬تهران‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬متعاقب‭ ‬آن‭ ‬ستادی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬گردشگری‭ ‬مرکب‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬معاونت‌های‭ ‬شهرداری‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭. ‬برنامه‌ریزی‭ ‬تورهای‭ ‬تهرا‌ن‌گردی،‭ ‬راه‌آندازی‭ ‬تلفن‭ ‬گویاو‭ ‬اختصاص‭ ‬گزینه‌هایی‭ ‬بدین‭ ‬منظور‭ ‬در‭ ‬سامانه‭ ‬۱۳۷‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬غرفه‌های‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬این‭ ‬ستاد‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭.‬

در‭ ‬یک‭ ‬نگاه‭ ‬اجمالی‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬ستاد‭ ‬گردشگری‭ ‬شهرداری‭ ‬تهران‭ ‬‬مجموعه‭ ‬پرکاری‭ ‬است.‭  ‬‬مجله‌های ‬‮«‬روایت‭ ‬تهران‮»‬‭ ‬سلسله نشریاتی ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬مجلد‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬گردشگری‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف تهران‭ ‬را‭ ‬بازگو‭ ‬می‌کندو در این مجلات با صاحب‌نظران و پژوهشگران درباره جنبه‌های گوناگون خاستگاه تهران گفت‌وگوهای ارزشمندی انحام شده است.‭ ‬‬بولتن خبری ‬”تهرانگرد”‭ ‬سبک و سیاق نوستالزیک دارد تا روایت قصه‌های تهران بهتر به دل نشیند. ‬سایت‭ ‬‮«‬ویزیت‭ ‬تهران‮»‬‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬موثر‭ ‬این‭ ‬ستاد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬توانسته‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬جامع‭ ‬جاذبه‌های‭ ‬تهران‭ ‬را در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬فرهنگی،‭ ‬تاریخی،‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ … ‬ ‬به‭ ‬تصویر‭ ‬بکشید‭. ‬به‭ ‬علامندان‭ ‬تهران‌گردی‭ ‬توصیه‭ ‬می‌کنیم‭ ‬با‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬سایت‭ ‬visit.tehran.ir‭ ‬ پایتخت‭ ‬زیبایمان‭ ‬را حرفه‌ای‌تر‭ ‬و‭ ‬عمیق‌تر‭ ‬پژوهش‭ ‬کنند‭.‬دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال خود را بپرسید
ارسال از طریق واتساپ