برچسب: کتیبه

  • کتیبه‌های طلسم ۷۰۰ ساله در قعر دریای خزر

    کتیبه‌های طلسم ۷۰۰ ساله در قعر دریای خزر

    ۶۹۹ ‬کتیبه‭ ‬فارسی‭ ‬و‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬قعر‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ساحل‭ ‬باکو‭ ‬که از آن با عنوان کتیبه‌های ۷۰۰ ساله دریای خزر یاد می‌کنند در‭ ‬کنار‭ ‬یک‭ ‬قلعه‭ ‬کشف‭ ‬شد‭ ‬ که‭ ‬کارشناسان‭ ‬میراث‭ ‬فرهنگی‭ ‬احتمال‭ ‬می‌دهند‭ ‬‬کتیبه‌های ۷۰۰ ساله دریای خزر ‬ به‭ ‬عنوان‭ ‬تعویذ‭ ‬و‭ ‬طلسم‭ ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬بلایا‭ ‬و‭ ‬دشمنان‭ ‬مورد‭…