برچسب: پارتیه مظفریان

  • پارتیه مظفریان: نهالی با ریشه‌های تنومند

    پارتیه مظفریان‭ ‬نامی‭ ‬است که‭ ‬شهرت‭ ‬و‭ ‬پیشینه‏‌ای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۸۰‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬هنر‭ ‬صنعت‭ ‬طلا‭ ‬و‭ ‬جواهر‭ ‬ایران‭ ‬دارد،‭ ‬این‭ ‬نام‭ ‬برای‭ ‬هموطنان‌مان‭ ‬نامی‭ ‬دیرآشناست‭ ‬که‭ ‬پشتوانه‭ ‬سال‌ها‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬ممارست‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬جواهرات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دوش‭ ‬می‌کشد‭.‬ محمدرضا‭ ‬مظفریان‭ ‬حالا‭ ‬چندیست‭ ‬که‭ ‬طرحی‭ ‬نو‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬پارتیه‭ ‬مظفریان‭ ‬درانداخته‭ ‬است‭. ‬ فعالیتی‭ ‬دانش‌بنیان‭…