حمل‌ و نقل

شهر فرودگاهی دوباره احیا می‌شود

شهر فرودگاهی با کمک مشاوران خارجی ‬و داخلی احیا می‌شود.

شهر فرودگاهی
آقای علی رستمی مدیرعامل شهر فرودگاهی

تکمیل‭ ‬طرح‌های‭ ‬نیمه‌تمام‭ ‬شهر‭ ‬فرودگاهی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬منطقه‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬ویژه‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬گرفت.

به این ترتیب،‭ ‬شهر‭ ‬فرودگاهی‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬کانون‭ ‬لجستیک‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬مالی‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬تبدیل‭ ‬شود‭.‬

مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬شهر‭ ‬فرودگاهی‭ ‬امام‭ ‬خمینی با‭ ‬اعلام‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬گفت:

‬از‭ ‬زمان‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬منطقه‭ ‬آزاد‭ ‬شهر‭ ‬فرودگاهی،‭ ‬۱۶‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬است.

‬ثبت‭ ‬۳۰‭ ‬شرکت‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬طی‭ ‬مراحل‭ ‬اداری‭ ‬است‭.‬

علی‭ ‬رستمی‭ ‬اضافه‭ ‬کرد:‬​‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬شهر‭ ‬فرودگاهی‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬یک‭ ‬شرکت‭ ‬مشاور‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬شرکت‭ ‬داخلی،‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬شد.

 ‬این‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬دوره‭ ‬۵،‭ ‬۱۰‭ ‬و‭ ‬۱۵‭ ‬ساله‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است.

دولت برای شهر فرودگاهی ماموریت ‭ ‬۳۰‭ ‬ساله در نظر گرفته است تا  ‬به‭ ‬کانون‭ ‬اول‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬حمل‭ ‬بار‭ ‬و‭ ‬کانون‭ ‬دوم‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬جابجایی‭ ‬مسافر‭ ‬تبدیل شود‭.‬

او ‬گفت: ‬افتتاح‭ ‬ترمینال‭ ‬سلام،‭ ‬برقراری‭ ‬پرواز‌های‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬فرودگاه‭ ‬امام‭ ‬خمینی ‬ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬فاز‭ ‬اول‭ ‬طرح‭ ‬جامع‭ ‬بود.

این عملیات‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬تکمیل‭ ‬شده‌اند.‭ ‬

همچنین‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬منطقه‭ ‬ویژه‭ ‬تجاری‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬شش‭ ‬ماهه‭ ‬دوم‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬

وی‭ ‬از ‬مذاکرات‭ ‬گسترده‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬آزاد‭ ‬خبر داد و گفت:

 ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مذاکرات‭ ‬اکنون‭ ‬به‭ ‬انعقاد‭ ‬تفاهم‭ ‬نامه‭ ‬منجر‭ ‬شده‭ ‬است.‭

‬اکنون‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬نرم‭ ‬افزاری‭ ‬برای‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬بستر‭ ‬برای‭ ‬فعالان‭ ‬حوزه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬فراهم‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

به گفته ‬رسمتی، ‬محدودیت‌هایی‭ ‬که‭ ‬امروز‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬می‌رود.

‭ ‬بنابراین‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سنگ‭ ‬بنای‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬درست‭ ‬گذاشته‭ ‬شود. ‬

مزیت‌های‭ ‬شهر‭ ‬فرودگاهی

در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬مناطق‭ ‬آزاد‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مرزی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌‌اند،‭ ‬منطقه‭ ‬آزاد‭ ‬شهر‭ ‬فرودگاهی‭ ‬امام‭ ‬خمینی در‭ ‬مجاورت‭ ‬پایتخت،‭ ‬یعنی‭ ‬مرکزی‭ ‬که‭ ‬بیشترین‭ ‬فعالیت‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود،‭ ‬قرار‭ ‬دارد.

‬زیرساخت‌های‭ ‬مهم‭ ‬ریلی‭ ‬و‭ ‬جاده‌ای‭ ‬از‭ ‬کنار‭ ‬آن‭ ‬می‌گذرد‭. ‬

به‭ ‬گفته‭ ‬آقای‭ ‬رستمی،‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬همه‭ ‬محدودیت‌ها،‭ ‬این‭ ‬فرودگاه‭ ‬به‭ ‬۶۰‭ ‬نقطه‭ ‬در‭ ‬۴۰‭ ‬کشور‭ ‬جهان‭ ‬پرواز‭ ‬مستقیم‭ ‬دارد‭.‬

ماهنامه سفر را آنلاین سفارش دهید