سفر یادداشت

سفر می‌رویم، پـس هستیم


سفر‭ ‬برای‭ ‬کوته‌بینی‭ ‬و‭ ‬تعصب،‭ ‬مرگبار‭ ‬است‭. ‬

بزرگ‌منشی،‭ ‬سلامتی‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬خیرخواهانه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬گوشه‌ای‭ ‬از‭ ‬جهان‭ ‬و

‭ ‬با‭ ‬زندگی‭ ‬گیاهی‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬نمی‌نشیند‭.‬

{مارک‭ ‬توآین}


همایون ذرقانی
همایون ذرقانی

مقاماتی‭ ‬گمان‭ ‬می‌کنند‭ ‬حالا‭ ‬وقت‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬افسار‭ ‬سفر ‬را‭ ‬باید کشید ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬سیاق‭ ‬ارز‭ ‬هم‭ ‬جیره‌بندی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‌‭ ‬

سال‭ ‬پیش‭ ‬مبالغ‭ ‬عوارض‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬کشور‭ – ‬که‭ ‬البته‭ ‬عنوان‭ ‬انتخابی‭ ‬کج‌سلیقه‌ای‭ ‬دارد‭ ‬

و‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬جریمه‭ ‬شهروندی‭ ‬می‌ماند‭ – ‬افزایش‭ ‬نامتعارف‭ ‬داشت‭ ‬

و‭ ‬حالا‭ ‬وضعیت‭ ‬کنونی‭ ‬اختصاص‭ ‬ارز،‭ ‬خروج‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬کم‭ ‬تواتر‭ ‬شدن‌‭ ‬پرواز‭ ‬برخی‭ ‬خطوط‭ ‬هوایی‭

نشانه‌هایی‭ ‬از‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬پایین‌آوردن‭ ‬تقاضای‭ ‬سفر‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬دارد‭. ‬

این‭ ‬اتفاقات‭ ‬همه‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬رخ‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬ترامپ‭ ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬برجام‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬درصدد‭ ‬بازگشت‭ ‬تحریم‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬برآمد‭.‬

اما‭ ‬سیاست‌های‭ ‬جدید‭ ‬ارزی‭ ‬دولت،‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬نیازهای‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬پندار‭ ‬سیاست‌ورزان‭ ‬ما،‭ ‬سفر‭ ‬و‭ ‬گردش‭ ‬انگار‭ ‬موضوع‭ ‬نالازم‭ ‬و‭ ‬غیراولویت‌داری‭ ‬است‭ ‬

که‭ ‬مانند‭ ‬برخی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬نیازها‭ ‬می‌توان‭ ‬نادیده‌اش‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬وقت‭ ‬دیگری‭ ‬موکل‭ ‬کرد‭. ‬

علی‌رغم‭ ‬چنین‭ ‬پنداشت‭ ‬غالبی،‭ ‬ان‌ها‭ ‬می‭ ‬دانند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬تقاضا‭ ‬برای‭ ‬سفر‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬کاسته‭ ‬نمی‌شود‭.

‬این‭ ‬تقاضا‭ ‬یک‭ ‬واقعیت‭ ‬جدی‭ ‬است‭.

چرخه سفر

سفر ‬مثل‭ ‬نوعی‭ ‬انرژی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬نمی‌رود‭ ‬بلکه‭ ‬از‭ ‬شکلی‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬دیگر‭ ‬درمی‌آید. ‬

یادمان‭ ‬بماند‭ ‬که‭ ‬نسل‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬جوانان‭ ‬پرشور‭ ‬کشور‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬به‭ ‬چرخه‭ ‬بازار‭ ‬سفر‭ ‬وارد‭ ‬می‌شوند‭

و‭ ‬مترصدند‭ ‬تا‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬بکاوند،‭ ‬آن‭ ‬دسته‭ ‬هم‭ ‬که‭ ‬سالخورده‭ ‬و‭ ‬بازنشسته‭ ‬می‌شوند‭ ‬به‭ ‬تاثیرات‭ ‬توانبخش‭ ‬سفر‭ ‬احتیاج‭ ‬دارند.

‬همان‌طور‭ ‬که‭ ‬نفس‭ ‬کشیدن‭ ‬برای‭  ‬ادامه‭ ‬حیات‭ ‬ضروری‭ ‬است،‭ ‬سفر‭ ‬و‭ ‬گردش‭ ‬نیز‭ ‬چون‭ ‬عادتی‭ ‬در‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬جمعی‭ ‬ریشه‭ ‬دوانده‭ ‬است‭. ‬

جامعه،‭ ‬تشنه‌ی‭ ‬کمک‭ ‬زیربنایی‭ ‬دولت‭ ‬برای افزایش‭ ‬سطح‭ ‬سلیقه‭ ‬در‭ ‬مسافرت‌هاست‭ ‬تا‭ ‬مفری‭ ‬برای‭ ‬رهایی‭ ‬از‭ ‬پاتیل‭ ‬پرتنش‭ ‬زندگی‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭. ‬

اعمال‭ ‬تنگناهایی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬تنها‭ ‬موجب‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬کیفیت‭ ‬سفر‭ ‬دستخوش‭ ‬آشوب‭ ‬شود‭. ‬

چه‌بسا‭ ‬شرایط‭ ‬تورم،‭ ‬و‭ ‬سیاست‌های‭ ‬اینچنینی‭ ‬ایرانگردی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬رونق‭ ‬نمی‌دهد‭ ‬

و‭ ‬تورآوران‭ ‬بارها‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬تقاضا‭ ‬برای‭ ‬بازار‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭.‬

استدلال‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬تراز‭ ‬گردشگری‭ ‬ایران‭ ‬منفی‭ ‬است‭

سیاست‌های متناقض

‬به‌راستی‭ ‬چه‭ ‬تضمینی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬اعمال‭ ‬چنین‭ ‬سیاست‭ ‬هایی‭ ‬تراز‭ ‬را‭ ‬مثبت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ایرانگردی‭ ‬را‭ ‬رونق‭ ‬بدهد‭. ‬

جیره‌بندی‭ ‬ارز‭ ‬لزوما‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬ایرانگردی‭ ‬نمی‌شود‭

‬بلکه‭ ‬کیفیت‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬دسترسی‌های‭ ‬آسان‭ ‬و‭ ‬ده‌ها‭ ‬عامل‭ ‬دیگر‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬برنامه‌ریزی‌های‭ ‬راهبردی‭ ‬تغذیه‭ ‬می‌شوند،‭ ‬

جذابیت‌های‭ ‬یک‭ ‬مقصد‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬ارتقاء‭ ‬می‌دهند‭. ‬

انگلیسی‌ها‭ ‬ضرب‌المثلی‭ ‬دارند‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مضمون‭”‬کسی‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬لندن‭ ‬را‭ ‬دیده‭ ‬باشد،‭ ‬لندن‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬نمی‌شناسد‭” ‬

منظورشان‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شما‭ ‬باید‭ ‬شهرهای‭ ‬دیگری‭ ‬چون‭ ‬رم،‭ ‬پاریس‭ ‬و‭ ‬مادرید‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬ببینی‭ ‬تا‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬بگویی‭ ‬که‭ ‬لندن‭ ‬شهر‭ ‬خوبی‭ ‬هست‭ ‬یا‭ ‬نه‭.‬

روان‌سازی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬آرامش‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬سفر‭ ‬ضرورتی‭ ‬اولویت‌دار‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬است

‭ ‬و‭  ‬شایسته‭ ‬نیست‭ ‬به‭ ‬سبب‭ ‬ناتوانی‭ ‬در‭ ‬اتخاذ‭ ‬سیاست‌گذاری‌های‭ ‬صحیح،‭ ‬نشانی‭ ‬غلط‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬بدهیم‭. ‬

از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر،‭ ‬ضعف‭ ‬ساختاری‭ ‬نتوانسته‭ ‬سیاست‌ورزان‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تبعات‭ ‬آشوب‭ ‬در‭ ‬تقاضای‭ ‬بازار‭ ‬سفر‭ ‬توجیه‭ ‬کند‭. ‬

این‭ ‬موضوع‭ ‬سبب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬طیف‭ ‬گسترده‌ای‭ ‬از‭ ‬شاغلان‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬دستکم‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬نوعی‭ ‬تردید‭ ‬و‭ ‬ابهام‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬ببرند‭. ‬

حالا‭ ‬کارگزاران‭ ‬این‭ ‬صنف‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬وزارت‌خانه‭ ‬شدن‭ ‬صنعت‭ ‬بازار سفر ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬زمانی‭ ‬دلبسته‌اند‭ ‬تا‭  ‬اقتدار‭ ‬به‌مراتب‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌ها‭ ‬جریان‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

یادداشت

از تدبیر و امید تا ابهام و تردید

نرخ ارز

دفاتر‭ ‬خدمات‭ ‬مسافرتی‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬از‭ ‬سیاست‌های‭ ‬«دولت‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید»‭ ‬در خصوص نرخ ارز در‭ ‬«ابهام‭ ‬و‭ ‬تردید»‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬می‌برند‭. ‬

جهش‭ ‬نرخ ارز‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬بلیت‌‭ ‬هواپیماها،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مباحثی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬صنعت‭ ‬گردشگری‭  ‬فشار‭ ‬نامتعارف‭ ‬وارد‭ ‬کرده‭ ‬است.

‬با‭ ‬نگاهی‭ ‬اجمالی‭ ‬به‭ ‬عملکرد‭ ‬دولت‏های‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭  ‬در‭ ‬ایران،‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬آشکار‭ ‬می‌شود‭ ‬

که‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬دوم‭ ‬هر‭ ‬دولتی،‭ ‬نرخ ارز‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬جهش‭ ‬تقریبا‭ ‬سه‭ ‬برابری‭ ‬مواجه‭ ‬بوده‭ ‬است.

‬تبعات‭ ‬نامطلوب‭ ‬وضعیت‭ ‬اقتصادی،‭ ‬تاثیرات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬بازار‭ ‬سفر‭ ‬آشکار‭ ‬می‌کند.

‬بررسی‭ ‬تبعات‭ ‬نرخ ارز،‭ ‬موضوع‭ ‬نشست‭ ‬کارشناسی‭ ‬سردبیر ماهنامه سفر ‬

با‭ ‬اعضای‭ ‬هیات‭ ‬رییسه‭ ‬انجمن‭ ‬صنفی‭ ‬دفاتر‭ ‬خدمات‭ ‬مسافرتی‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬جهانگردی‭ ‬ایران‭ ‬است.

  ‬این‭ ‬نشست‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬آقایان‭ ‬حرمت‏اله‭ ‬رفیعی‭ ‬رئیس‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره،‭ ‬مرتضی‭ ‬قربانی‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن، محمد‭ ‬طاهری‭ ‬و‭ ‬امیر‭ ‬محمد‭ ‬علیخان‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬و‭ ‬سید‭ ‬حسن‭ ‬حسینی‏‌نژاد‭ ‬منشادی‭ ‬بازرس‭ ‬انجمن‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬

نقش‭ ‬کم‌رنگ‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬تصمیم‌گیری‌های‭ ‬گردشگری‭ ‬

حرمت‏ اله‭ ‬رفیعی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬نوسان‭ ‬لحظه‏‌ای‭ ‬نرخ ارز‭ ‬اذعان‭ ‬داشت: ‬بحرانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬دفاتر‭ ‬هواپیمایی‭  ‬با‭ ‬آن‭ ‬مواجه‭ ‬هستند،‭ ‬

جز‭ ‬در‭ ‬مقطع‭ ‬کوتاهی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬جنگ‭ ‬تحمیلی،‭ ‬سابقه نداشته‭ ‬است.

‬نرخ‌های‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬متغیر‭ ‬قیمت‏‌ها،‭ ‬برای‭ ‬مردمی‭ ‬که‭ ‬تصمیم‭ ‬به‭ ‬سفر‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬زیادی‭ ‬دامن‭ ‬زده‭ ‬است‭. ‬

رئیس‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬صنفی‭ ‬دفاتر‭ ‬خدمات‭ ‬مسافرت‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬جهانگردی‭ ‬ایران‭ ‬افزود:

‬متأسفانه‭  ‬سیاست‏گذارانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دولت،‭ ‬تعیین‭ ‬نرخ‭ ‬ارز‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬دارند‭ ‬

نه‭ ‬کارشناس‭ ‬واقعی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬اهمیت‭ ‬می‏‌دهند‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬اعمال‭ ‬یک‭ ‬سیاست‭ ‬جدید‭ ‬با‭ ‬صنوف‭ ‬مشورت‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬

در‭ ‬فروردین‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬اعلام‭ ‬کردند‭ ‬ارز‭ ‬مسافرتی‭ ‬داده‭ ‬می‌شود،  ‬

من‭ ‬نظرم‭ ‬را‭ ‬منعکس‭ ‬کردم‭ ‬فارغ‭ ‬از‭ ‬این‌که‭ ‬این‭ ‬ارز‭ ‬زیاد‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬کم،‭ ‬آیا‭ ‬می‏‌دانید‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬چه‭ ‬تبعاتی‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬دارد؟‭ ‬

جواب‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ارز‭ ‬تک‭ ‬نرخی‭  ‬۴۲۰۰‭ ‬تومان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تمام‭ ‬صنوفی‭ ‬که‭ ‬فعالیت‭ ‬قانونی‭ ‬دارند،‭ ‬

تعلق‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نرخ‭ ‬هم‭ ‬هیچ‌کس‭ ‬حق‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬ندارد.

‬این‭ ‬روش‭ ‬بسیار‭ ‬غلطی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬سیاه‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬لطمه‌‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬به‭ ‬دفاتر‭ ‬مسافرتی‭ ‬وارد‭ ‬شد‭. ‬

بحران نرخ ارز همیشه گریبان دوره دوم دولت‌ها را می‌گیرد

رئیس‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سؤال‭ ‬که

‭ ‬آیا‭ ‬تحریم‏‌ها‭ ‬بر‭ ‬نوسانات‭ ‬ارزی‭ ‬تأثیر‭ ‬دارند‭ ‬یا‭ ‬بی‏‌تدبیری‌های‭ ‬داخلی‭ ‬موجب‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تصریح‭ ‬کرد:

 ‬نوسانات‭ ‬ارزی‭ ‬ارتباطی‭ ‬به‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬ندارد.

‬در‭ ‬ادوار‭ ‬گذشته،‭ ‬دولت‌های‭ ‬دوم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬چالش‭ ‬گرفتار‭ ‬شده‏‌اند‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬روند‭ ‬طی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬

نیاز‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬کارشناسانه‭ ‬و‭ ‬ریشه‏‌یابی‭ ‬اصولی‭ ‬دارد!

‬ارز‭ ‬۳۰۰۰‭ ‬تومانی‭ ‬می‌شود‭ ‬۱۲۰۰۰‭ ‬تومان،‭ ‬برایشان‭ ‬اهمیتی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬تکان‭ ‬نمی‌خورد‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال،

‭ ‬ارز‭ ‬۱۰‭ ‬سنت‭ ‬تغییر‭ ‬کند،‭ ‬مردم‭ ‬معترض‭ ‬می‏‌شوند،‭ ‬چالش‭ ‬ایجاد‭ ‬می‏‌شود‭ ‬و‭ ‬مسؤولین‭ ‬راهکار‭ ‬پیدا‭ ‬می‏‌کنند‭.  ‬

به‭ ‬گفته‭ ‬رفیعی،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬قیمت‭ ‬بلیت‌های‭ ‬هواپیما‭  ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نوسانات‭ ‬ارزی،‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬قیمت‭ ‬قبل‭ ‬رسیده‭ ‬است‭

‬و‭  ‬با‭ ‬سازمان‭ ‬هواپیمایی‭ ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬صحبت‭ ‬می‌کنیم‭ ‬می‌گویند‭ ‬دلیل‭ ‬عمده‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬

که‭ ‬هزینه‏‌ها‭ ‬دلاری‭ ‬و‭ ‬یورویی‭ ‬است‭. ‬من‭ ‬که‭ ‬فعالیتم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬است‭ ‬می‏‌گویم‭ ‬

کیترینگ،‭ ‬هندلینگ،‭ ‬سوخت،‭ ‬خلبان‭ ‬و‭ ‬مهماندار‭ ‬داخلی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ربطی‭ ‬به‭ ‬ارز‭ ‬ندارد‭.‌‬

بار‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬بر‭ ‬دوش‭ ‬آن‭ ‬فرد‭ ‬روستایی‭ ‬یا‭ ‬طبقه‭ ‬فقیر‭ ‬جامعه‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬آن‭ ‬همشهری‭ ‬عزیز‭ ‬مسیر‭ ‬تهران‭- ‬کانادا‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬سرمایه‏‌دار‭ ‬و‭ ‬کارخانه‏‌دار‭ ‬است.

‬وقتی‭ ‬بلیت‭ ‬هواپیما‭ ‬گران‭ ‬می‌شود،‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬آن،‭  ‬قیمت‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬برنج‭ ‬افزایش‭ ‬می‏‌یابد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تورم‭ ‬بیشتر‭ ‬دامن‭ ‬می‌زند‭.‬

‭ ‬رئیس‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬مسافر‭ ‬و‭  ‬تعدیل‭ ‬نیروی‭ ‬دفاتر‭ ‬مسافرتی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬

در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬همه‭ ‬دفاتر‭ ‬حدود‭ ‬۵۰‭ ‬درصد‭ ‬تعدیل‭ ‬نیرو‭ ‬داشته‏‌اند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬عدد‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬تابستان‭ ‬به‭ ‬۸۰‭ ‬درصد‭ ‬هم‭ ‬خواهد‭ ‬رسید…

‭ ‬متن کامل این گزارش را در شماره ۷۴ ماهنامه سفر بخوانید:

سازوکار ویژه مالی اروپا و قیمت دلار جهانگردی

جیره‌ ارز مسافرتی برای کشورهای همجوار و اروپا اعلام…

ارز مسافرتی

بانک مرکزی تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) را از طریق پنج بانک ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان امکان‌پذیر دانست.

به گزارش ماهنامه سفر بانک های تجارت و پارسیان با هماهنگی سازمان حج و زیارت نسبت به تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات اقدام خواهند کرد.
⭕تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) یک بار در سال امکان پذیر خواهد بود.

⭕تامین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس،

استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان،

ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی و قبرس

به مبلغ ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها و برای سایر کشورها (به جز کشور عراق)

به مبلغ یک هزار یورو یا معادل آنها به سایر ارزها به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک

و با احتساب کارمزدهای متعلقه در ارتباط با پرداخت ارز مورد اشاره امکان‌پذیر خواهد بود.

⭕ تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به مسافران با سن قانونی کمتر از ۱۲سال امکان‌پذیر نیست.

مدارک مور نیاز

⭕مدارک‌ مورد نیاز هنگام ارایه درخواست خرید ارز به بانک، گذرنامه‌ معتبر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌،

بلیط‌ مسافرت هوایی اعم از یکسره‌ یا دو سره‌ (کاغذی و یا الکترونیکی‏)،

ویزای کشور مقصد (در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند) را شامل می شود.

⭕بانک‌های عامل باید پس از دریافت معادل ریالی مربوطه به جای پرداخت ارز به متقاضی، نسبت به صدور سند‌ حسابداری‌‌‌‌‌‏ یا رسید اقدام کنند.

همچنین شعبه ‌‌‏یا باجه‌ بانک عامل مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه)،

در مقابل دریافت سند حسابداری ‌‌‌‌‌‏یا رسید نسبت به پرداخت ارز مسافرتی مربوطه اقدام کنند.

⭕تامین و پرداخت ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز نیست؛

در رابطه با مصادیق ایرانیان مقیم خارج از کشور، بانک ها می توانند، مراتب را از وزارت امور خارجه استعلام کنند.

⭕در صورت امکان استفاده از سایر ابزارهای پرداخت ( مثل کارت و حواله)، مجاز و مورد تاکید بانک مرکزی است.

حسب هماهنگی های به عمل آمده با سازمان حج و زیارت و به منظور تسهیل شرایط مسافرت هموطنان ایرانی

به عتبات عالیات، تامین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات اعلامی از سوی سازمان حج و زیارت

(به طور کلی اعم از زمینی یا هوایی) به میزان ۲۵۰ هزار دینار عراق صرفا از طریق تمام شعب ارزی منتخب

بانک‌های تجارت و پارسیان در سطح شهر و با ارایه فهرست مشخصات زائران که توسط دفاتر

سازمان مورد اشاره تایید شده باشد، بدون ارایه بلیط و گذرنامه با رعایت

بندهای (۱) ، (۳) ، (۶) و (۷) فوق (حسب مورد) بلامانع است.

ماهنامه سفر را آنلاین سفارش دهید و یا دانلود کنید