حامی‌پروری به تضاد طبقاتی دامن زد

سوال خود را بپرسید
ارسال از طریق واتساپ