هتل هما هتل

هتل‌های هما با فناوری نانوذرات روال تازه‌ را از…

گروه هتل‌های هما با همکاری پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف  قادر شد تا در قالب شیوه‌نامه “روال تازه” گزینه‌ای فناورانه را برای مقابله با کوید ۱۹اجرایی کند. 

این دستاورد که تحولی در هتل‌های ایران در این روزگار کرونایی به شمار می‌رود، برای نخستین بار در فضای اقامتی کشور به  اجرا درآمده و با نظارت هوشمند، اطمینان حداکثری را هم برای مهمانان و هم برای کارکنان هتل به ارمغان آورده است.

 گروه هتل‌های هما از شرکت‌های زیرمجموعه هدلینگ گردشگری تامین اجتماعی (هگتا) است. هگتا با حدود ۹۰ هتل ۲ تا ۵ ستاره و نیز قطارهای رجا، بزرگترین هلدینگ گردشگری کشور به شمار می‌رود و مدیریت این هلدینگ امیدوار است با اجرای شیوه‌نامه “روال تازه” زنجیره ارزش صنعت گردشگری ایران در فضایی اطمینان‌بخش دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند. 

  هلدینگ گردشگری هگتا در مراسمی از  جزییات سامانه هوشمندسازی مقابله ویروس کرونا در هتل هما تهران رونمایی کرد. 

دکتر علی رحیم‌پور مدیرعامل گروه گردشگری تامین اجتماعی (هگتا)
۲۶۰ میلیارد تومان درآمد محقق نشده هگتا در روزگار کرونایی

به گفته دکتر علی‌رضا رحیم‌پور مدیرعامل و رییس هیات مدیره گروه گردشگری تامین اجتماعی (هگتا)، از اسفند تا نیمه خردادماه  هفت شرکت زیرمجموعه این گروه  بالغ بر ۲۶۰ میلیارد تومان درآمد محقق نشده را به نسبت سال قبل ثبت کرده‌اند. قطارهای رجا ۵۵ میلیارد تومان بلیت‌های پیش فروش شده را بازگرداند، گروه هتل‌های هما ۳۰ میلیارد تومان و گروه هتل‌های ‌ ایرانگردی و جهانگردی نیز ۲۸ میلیارد تومان درآمد محقق نشده داشته‌اند.  به این ترتیب هم برای این گروه درآمد حاصل نشده و هم هزینه‌های انباشته رو به فزونی است. این شیوه‌نامه جدید به عنوان یک سرمایه‌گذاری تازه در مقوله اطمینان‌بخشی به مسافران و توراپراتورها به اجرا درآمده تا دوباره رونق را در چرخه کسب‌وکارهای گروه گردشگری هگتا تضمین کند. 

دکتر رحیم‌پور می‌گوید:‌ “با وجود افت شدید کسب‌وکار،  بالغ بر ۶۴۰۰ پرسنل فعال در مجموعه هگتا همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و هیچ نیرویی را اخراج نکرده‌ایم. سیاست‌های حمایتی از کارکنان همچنان ادامه دارد.  نیروی انسانی را به‌عنوان مهمترین سرمایه صنعت گردشگری حفظ خواهیم کرد.”

دکتر رحیم‌پور در پاسخ به پرسش ماهنامه سفر در خصوص  نقش محوری هگتا در  سیاست‌های تحریک تقاضا و تقویت زنجیره ارزش صنعت گردشگری ایران گفت:‌  تلاش ما به اطمینان‌بخشی  از فضای پاکیزه در هتل‌ها و مراکز اقامتی و پذیرایی معطوف بوده است. 

تهیه و تدارکات، عمل‌آوری کلیه مواد اولیه لنبی، پروتئینی در چارچوب استانداردهایی انجام می‌شود و باید بدون  واسطه باشد. نگهداری و فریز کردن این مواد نیز پروتکل‌های خود را دارد تا به دست مهمان برسد. در ادامه  نحوه ضدعفونی تمامی فرآیندهای کاری همگی تدوین و اجرایی شده‌اند. مهمانان حالا می‌توانند مطمئن شوند و با خیالی آسوده از خدمات هتل‌های گروه هما بهره ببرند. برای تحریک تقاضا می‌توان با کمک تمامی ذینفعان صنعت گردشگری ایران بسته‌های ترجیحی تعریف کرد که بر مبنای آن، هم‌افزایی‌هایی صورت می‌گیرد.  برای این که بسته‌های سفر قیمت‌های مناسبی داشته باشد به همکاری تنگاتنگ تمامی ذینفعان صنعت گردشگری نیازمند هستیم. 

“روال تازه” چگونه ویروس کوید -۱۹ را نابود می‌کند؟
دکتر جهانگیر حسن‌زاده، مدیرعامل گروه هتل‌های هما

دکتر جهانگیر حسن زاده مدیرعامل گروه هتل‌های هما در این نشست  به همکاری و  مشارکت دانشگاه صنعتی شریف در طراحی این شیوه‌نامه تاکید کرد و گفت فناوری نانو در محلول‌های ضدعفونی به کار گرفته شده‌ یک راه‌حل حرفه‌ای و اطمینان‌بخش برای پاکیزه نگاه داشتن محیط هتل از بدو ورود میهمان تا هنگام خروج و استفاده از تمامی خدمات بوده است.

 مدیرعامل گروه هتل‌های هما درباره به کارگیری شیوه‌نامه گفت:‌ برای برون‌رفت از این بحران، سازمان بهداشت جهانی و سازمان جهانی گردشگی برای صنعت گردشگری دستورالعمل “روال تازه” را تعریف کرده‌اند تا  در شرایط کرونایی، زندگی و کسب‌وکارها جریان داشته باشد و مراکز تولیدی و آموزشی و خدماتی بتوانند به کار ادامه بدهد. در مدت ۴۵ روز گذشته، جامعه علمی کشور برای تدوین این شیوه‌نامه با ما همراه بوده‌اند، مساله‌ای که همه‌گیر می‌شود به مشارکت جامعه علمی نیاز دارد تا اعتمادسازی عمومی قابل دفاع باشد. دانشگاه صنعتی شریف به کارگروه پیوست و تمامی فرآیندهای اداری هتل را برای تدوین شیوه‌نامه مورد بررسی قرار داد.

فناوری نانوذرات در مبارزه با کوید -۱۹
دکتر ابوالقاسم دولتی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

دکتر ابوالقاسم دولتی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف درباره کارکرد و ویژگی‌های منحصربه‌فرد مواد ضد عفونی به کار رفته در فرآیندهای کاری گروه هتل‌های هما می‌گوید:‌ ﻣﺤﺼﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻰ دﺳﺖ و ﺳﻄﻮح ﺑﺮ اﺳﺎس اﺗﺎﻧﻮل ۷۰ درﺻﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻧﻮ ذرات اﮐﺴﯿﺪى ﻋﺎﻣﻞ‌دار ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاص آﻧﺘﻰ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎل و آﻧﺘﻰ وﯾﺮوس ﺑﺮاى ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺼﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺎ ژل مورد استفاده قرار می‌گیرد. ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آب و اﻟﮑﻞ ﺑﻮده و ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﻣﺤﻠﻮل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻰ اﺗﺎﻧﻮل، ﭘﺲ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻧﺎﻧﻮ ذرات در ﺳﻄﺢ ﺑﺼﻮرت ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪه و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺟﺬب ﻧﻤﻮدن و اﻟﺤﺎق ﺑﻪ وﯾﺮوس ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ ﺧﻨﺜﻰ ﺳﺎزى وﯾﺮوس ﻫﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻄﻮح ﺗﺎ ﻣﺪت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اى ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن وﯾﺮوس ﻫﺎ و ﺑﺎﮐﺘﺮى ﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 

ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن وﯾﺮوس ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺬب وﯾﺮوس و ﺷﮑﺎﻓﺘﻦ ﺟﺪاره آن و ﯾﺎ ﺣﻞ ﺳﺎزى ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ اﻃﺮاف آن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺎﻧﻮ ذره ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ رﺷﺪ وﯾﺮوس ﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮده و ﯾﺎ ژﻧﻮم وﯾﺮوس را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻧﻮ ذره از ﺗﮑﺜﯿﺮ وﯾﺮوس )Replication( ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى می‌کند و ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺰاء اﮐﺴﯿﺪﮐﻨﻨﺪه )ROS( ﺳﺒﺐ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن وﯾﺮوس ﻫﺎ ﻣﻰ ﮔﺮدد. ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺧﻨﺜﻰ ﺳﺎزى و ﯾﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ وﯾﺮوس ﮔﺮدد.

دکتر دولتی می‌افزاید: ویروس با اندازه ۳۰۰ نانومتر با بالشتک‌های چسبنده در بافت‌های ریه سریع جذب می‌شود و عملا به سرعت تکثیر می‌شود. ما از همین سازوکار استفاده کردیم و به نانو ذره بالشتک‌هایی وصل کردیم که ویروس به آن حذب می‌شود و پیوند کوالانت ایجاد می‌کند.

در واقع ویروس قبل از این که به ریه و بدن فرد وارد شود ابتدا با نانوذرات پیوند ایجاد می‌کند که همین عالمی برای نابودی کارکرد و ساختار ویروس خواهد شد. 

مراسم رونمایی از شیوه‌نامه “روال تازه” در گروه هتل‌های هما با رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد

جهانگردی

هگتا طرح “صد هتل، صد کسب و کار” را…

هگتا

هلدینگ گردشگری سازمان تامین اجتماعی (هگتا) طرح اجرای “۱۰۰ هتل، ۱۰۰ کسب و کار” را  اعلام کرد.

هگتا تصمیم دارد تا با اجرایی شدن این طرح، برخی از شهرهای کشورمان هتل‌های ۴ و ۵ ستاره در اختیار بگیرند.

ابراهیم بای سلامی مدیرعامل هگتا به ماهنامه سفر گفته است

که برای ساخت ۱۰۰ هتل ۴ و ۵ ستاره، بسته‌های سرمایه‌گذاری اعلام شده و این مجموعه آماده مشارکت خواهد بود.

آقای بایسلامی همچنین برنامه‌هایی را برای ارتقای سطح خدمات و ناوگان

قطارهای مسافری رجا – یکی از شرکت‌های اقماری این هلدینگ – اعلام کرده است.

او از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی خط هواپیمایی جدید نیز خبر داده است.

مدیرعامل هگتا درباره طرح ۱۰۰ هتل، ۱۰۰ کسب و کار یادآور شد: تحلیل مطالعات گذشته به ویژه مطالعات “ریدر” در برنامه ملی توسعه گردشگری ایران و مطالعات ملی زمین و مسکن و نهادهای دیگر انجام داده‌اند، در ۳۱ استان کشور جانمایی و نیاز مبرم ۱۰۰ هتل جدید ۴ و ۵ ستاره آشکار شده است.

بسته‌های سرمایه‌گذاری طرح “صد هتل، صد کسب و کار” در دستور کار هگتا قرار گرفته تا به این نیاز شهرها به هتل‌های ۴ و ۵ ستاره پاسخ‌گو باشیم.

براساس مکاتبات با شهرداری‌های شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها ۱۰۰ زمین بر اساس مطالعات ملی و محلی شهرداری‌ّها و استانداری‌ها

برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آماده می‌شود.

هلدینگ گردشگری سازمان تامین اجتماعی (هگتا) هفت شرکت دارد که شامل گروه هتل‌های هما، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، شرکت حمل‌و نقل ریلی رجاُ، مجتمع رفاهی آبادگران ایران، شرکت رفاه‌گستر تامین اجتماعی، دفتر خدمات مسافرتی تامین و دهکده ساحلی بندرانزلی است.

هگتا یکی از ۱۰ هلدینگ سازمان تامین اجتماعی است

متن کامل این گفت و گو را در شماره مرداد ماهنامه سفر بخوانید.