در هنگام خرید ملک در ترکیه چه سوالاتی را باید از مالک یا آژانس بپرسم‌؟

سوال خود را بپرسید
ارسال از طریق واتساپ